SallandinBalans

vooral voor

Hooggevoelige mensen

 

In de Leefblij-methode werken we veel rondom thema hooggevoeligheid, daarnaast ook met spiritualiteit vanuit een aardse sallandse basis.

Wat is dat nu eigenlijk, hooggevoelig?
Hoogsensitiviteit houdt in dat je gevoeliger bent voor indrukken en sferen, meer waarneemt dan gemiddeld en alles intenser beleeft, maar ook eerder vermoeid bent en snel overprikkeld raakt. Hoogsensitiviteit wordt ook wel hooggevoeligheid genoemd, en is een eigenschap welke juist positief ingezet kan worden.

Ben ik hooggevoelig?
De Leefblij-methode heeft geen specifieke test voor hoogsensitiviteit, omdat de visie is dat je jezelf er vanzelf in herkent. Leefblij heeft een lijst met kenmerken opgesteld welke passen bij hoogsensitieve personen. Herken je jezelf in veel van deze kenmerken? Dan ben je waarschijnlijk hoogsensitief. Ieder voelt voor zich en heeft een innerlijk weten. Wil je wel testen doen en of meer weten, dan zijn de testen van Elaine Aron (Psychologe en grondlegster van het begrip HSP, High Sensitive Person) aan te bevelen, evenals het lezen van haar boeken. De kenmerken van sensitiviteit van onze visie zijn hieronder beschreven, welke dus niet alleen voor kinderen gelden maar juist ook voor volwassenen.

zo herken je

hoogsensitiviteit

bij volwassenen

je voelt het
je ziet het
je weet het

zo herken je

hoogsensitiviteit

bij kinderen

Misschien weet u al dat uw kind hoogsensitief is, of krijgt u steeds meer aanwijzingen ervoor.

Kinderen en hoogsensitiviteit?
Juist kinderen zijn vaak heel sensitief, en dat is geweldig. Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen niveau. De belevingswereld van een kind is heel levendig, het staat nog zo dicht bij de natuur. Hoe fijn is het om de kracht van sensitiviteit volledig tot ontplooiing te laten komen? Dit kan eenvoudigweg door je kind te begrijpen en te laten ontwikkelen vanuit zichzelf, vanuit wat het laat zien en vraagt.

Diagnoses in relatie tot hooggevoeligheid?
Er zijn veel kinderen met een diagnose, bijvoorbeeld ADHD of autisme. Dit heeft veel impact op het kind, maar ook op het gezin. De visie is dat deze diagnoses soms nodig zijn om bijvoorbeeld naar een bepaalde school te gaan of bepaalde zorg in te kunnen kopen, maar de visie van Leefblij is dat echt al deze kinderen heel sensitief zijn. De labeltjes zijn soms echt hard nodig om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen, maar het is ook fijn om vanuit andere invalshoeken te werken. Bijvoorbeeld door te kijken naar voeding en stukjes op energieniveau te helen.

Wat kan ik voor je doen?
Vanuit ervaring hiermee als ouder kan ik helpen om beter met deze situaties om te gaan. Uitgangspunt is: het kind mag zijn!
Positieve benadering en coaching in combinatie met eventuele energetische behandelingen kunnen ertoe bijdragen dat uw kind weer beter kan functioneren. Healing voor kinderen werkt heel mooi omdat ze nog heel dicht bij hun natuur en gevoel staan.
Ik maak in de praktijk gebruik van edelstenen en natuurlijke remedies, ik geef uitleg bij de diverse producten, deze kunnen desgewenst aangeschaft worden om thuis uw kind verder te begeleiden. 

hoogsensitief

wat nu?

Leefblij methode

gebruik je hoogsensitiviteit juist voor een positief leven

Zie het als een kans, het is geweldig
als je ermee in je kracht kunt gaan staan.

Maak kennis met de Leefblij methode. Kom langs en ontvang kosteloos de Leefblij-ladder en uitleg!
Een unieke kans om met je hooggevoeligheid in je kracht te gaan staan.

Naast de uitleg van de Leefblij-ladder adviseer ik je graag over het gebruik van ondersteunende producten